Cutting Sticker Kawasaki Ninja 250 In The Body

Cutting Sticker Kawasaki Ninja 250 In The Body
Cutting sticker Kawasaki Ninja 250 in the body and black fairing da gray. Kawasaki Ninja 250R custom.